Yükleniyor

Basit konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi Yönetmeliğinde, tesis ve işletmelerin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmeliğe göre; belgede yer alması gerekenler: Tesisin adı, adresi, belge sahibinin adı veya unvanı, şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı, belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası, kapasite bilgileri

Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde bulunması gereken ifade:

"Bu belge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre hak oluşturmaz"

Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde bulunması gereken ifade:

"Bu Belge 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinin sekizinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre hak oluşturmaz."

Belgelendirmeye ilişkin tüm başvuruların, elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılması gerekiyor. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilecek.

 

Turizm Proje Dergisi 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.