Yükleniyor

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması’na dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları 'Turizm Amaçlı Konut Kiralaması' kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile birlikte; konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu olacak.

Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise kanun kapsamının dışında olacak. Ayrıca, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

Kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, izin belgesi verme işlemini valilikler aracılığıyla da yapabilecek. İzin belgesi ve plaket ücreti ise bakanlık tarafından belirlenecek.

İzin belgesi alma yükümlülüğü ise kiraya verene ait olacak.

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralamalara ceza

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilecek. Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere ise 500 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilecek. Bu sürenin sonunda faaliyetlerin devam etmesi durumunda ise uygulanacak olan idari para cezası 1 milyon Türk Lirası olacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında ise her bir sözleşme için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında ise her bir sözleşme için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek. Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

Cezalar belli oldu

İzin belgesi sahiplerine ise bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda 50 bin TL idari para cezası uygulanacak. Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması, taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Aynı şekilde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100 bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100 bin TL idari para cezası uygulanacak ve asılması için on 15 süre tanınacak. Bu sürenin sonunda plaketin asılmaması durumunda ise verilecek ceza 500 bin Türk Lirası olacak.

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi halinde izin belgesi iptal edilebilecek. Kanunda belirtilen geçici madde ile birlikte, turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunlu olacak. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacak ve başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamayacak, ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Kanun 2024’ün ilk gününden itibaren yürürlüğe girecek.-sputnik


Turizm Proje Dergisi 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.