Yükleniyor

Radisson Otel Grubu 2050 Hedefi: Sıfır Emisyon

2021 Sorumlu İşletme Raporunu yayınlayan Radisson Otel Grubu, SBTi Net Sıfır Standardına (SBTi Net-Zero Standard) uygun olarak belirlediği 2050 yılına dek net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde faaliyetlerini karbondan arındırmak için güçlü bir taahhütte bulunuyor. Sürdürülebilirlikte lider otel grubu olarak köklü bir geçmişe sahip Radisson Otel Grubu’nun 2021 yılı Sorumlu İşletme Raporu, beş yıllık stratejik planı doğrultusunda en güncel sürdürülebilirlik hedeflerinin bir özetini sunuyor. Bu hedefler arasında, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak, sektörler arası Net Pozitif Ağırlama Hizmetlerine Giden Yol (Pathway to Net Positive Hospitality) ve Sürdürülebilir Otel İşletmeciliğinin Temel İlkeleri (Hotel Sustainability Basics) girişimlerinin uygulamasının hızlandırılması ve ödüllü bir işveren olarak Grubun İnsanlara, Topluma ve Gezegene yönelik taahhüdünün bir kez daha teyit edilmesi bulunuyor.

 

GEZEGENI DÜŞÜN - Radisson Otel Grubu, bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirleme konusundaki kararlılığıyla ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma yolundaki performansını güçlendirerek köklü sürdürülebilirlik geleneğini daha da ileriye taşıyor. Grubun bu doğrultuda belirlediği uzun vadeli hedefler arasında, Bilime Dayalı Hedefler Girişiminin (SBTi) Net Sıfır Standardı ile uyumlu olarak, en geç 2050 yılına dek sera gazı emisyonunu net sıfıra indirmek de bulunuyor. Radisson Otel Grubu, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla küresel olarak koordine edilen önemli çabaların bir parçası olarak yürütülen 1.5°C’ye Yönelik İş Hedefleri (Business Ambition for 1.5°C) ve UNFCCC Hedef Sıfır Emisyon (UNFCCC Race to Zero) kampanyalarına katılacak.

 

Grup, 2021 yılında karbon ayak izini metrekare başına %23, su ayak izini ise metrekare başına %13 oranında azalttı (2019 yılına kıyasla). Grubun yenilenebilir enerjiye geçiş stratejisi doğrultusunda, 56’dan fazla tesis %100 oranında yenilenebilir elektrikle faaliyet gösteriyor. Radisson Otel Grubu 2021’de Allego, Sunfuel ve diğer küresel ortaklarıyla yürüttüğü çalışmalarla elektrikli araç şarj istasyonu bulunan tesis sayısını neredeyse 500’e çıkardı. %100 karbonsuz olan ve 2019’dan bu yana toplantıların sebep olduğu 37.800 ton karbonun dengelendiği Radisson Meetings sektördeki liderliğini sürdürüyor.


İNSANLARI DÜŞÜN – Radisson Otel Grubu, temel önceliklerinden biri olarak 2021’de de ekip üyelerinin, misafirlerin ve iş ortaklarının sağlığına, güvenliğine ve emniyetine odaklanmaya devam etti. Radisson Hotels Güvenlik Protokolünün lansmanı ve portföydeki tüm otellerde uygulamaya konmasını takiben, kriterlere uygun otellerin tamamında en güncel güvenlik protokollerinin uygulamaya konduğunu ve doğru şekilde uygulandığını temin etmeye yönelik SGS tarafından yürütülen üçüncü taraf doğrulama çalışması tamamlandı. Bugün itibarıyla 133 otel, dünyanın lider güvenlik ve emniyet sertifikası şirketi Safehotels tarafından onaylanmış durumda. 

Liderlik rollerindeki kadın çalışan oranını %29’a çıkaran Grup, dünyanın her yerindeki otellerinde yetkin bir şekilde insan hakları, iş etiği ve çeşitliliğe odaklanma taahhüdünü bir kez daha teyit etti. Konaklama sektörüne yönelik eğitim sağlayıcısı Typsy ile işbirliği içerisinde sunduğu Çevrimiçi Öğrenme ve Gelişim girişimlerinin kapsamını genişletmeyi sürdüren Radisson Otel Grubu, 2020’ye kıyasla 2021’de verdiği eğitimlerin süresini %120 artırdı. Radisson Otel Grubu’nun Forbes tarafından Seyahat ve Konaklama sektöründe En İyi 4. İşveren seçilmesi, Grubun çalışanlarına bağlılığını ve tercih edilen lider bir işveren olarak seçkin konumunu ortaya koydu.

TOPLUMU DÜŞÜN - Radisson Otel Grubu, çalıştığı ve faaliyet gösterdiği yerlerde yaşayan toplulukları destekleme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı. 26.500 saatten fazla gönüllü çalışma yürüten ekip üyeleri, Grubun küresel yardım kuruluşu iş ortağı SOS Çocuk Köylerinin de aralarında bulunduğu yardım kampanyalarına 510.000 €’dan fazla bağış yaptı.

Hindistan gibi ülkelerde, Grubun suya erişime yardım faaliyetleri alanındaki iş ortağı Just A Drop aracılığıyla 28.500’den fazla insanın temiz içme suyuna ve hijyen imkanlarına ulaşması sağlandı. Radisson Otel Grubu, sektör lideri %100 Karbon Nötr Toplantılar girişimiyle Çin, Hindistan, Peru, ABD, Türkiye ve Borneo’da 12 çevresel ve toplumsal karbon dengeleme projesini destekledi.

 

Sorumlu bir işletme olarak İnsanları Düşün, Toplumu Düşün ve Gezegeni Düşün ilkelerine odaklanmanın yanında Sürdürülebilir Ağırlama İttifakının önde gelen üyelerinden biri olan Radisson Otel Grubu, WTTC ile işbirliği içinde Sürdürülebilir Otel İşletmeciliğinin Temel İlkelerinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip. Girişimin amacı, sektör genelinde tutarlılığı sağlayarak tüm otellerde sürdürülebilirliği iyileştirmek için anlaşılması kolay, uygulaması kolay anlamlı adımlar sağlamaktır. Temel İlkeler Çerçevesi, otellerde sürdürülebilirlik için küresel başlangıç seviyesini tüm misafirler ve paydaşlar için şeffaf ve anlaşılması kolay hale getirmeyi hedefliyor.

 

Radisson Otel Grubu Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Inge Huijbrechts konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Radisson Otel Grubu’nun iklim bilimi doğrultusunda emisyon azaltma hedefleri belirlediğini ve faaliyetlerimizi karbon emisyonundan arındırmakta kararlı olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi çok uzak görünse de hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Dünya Sorumlu İşletmelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Hem gelecek nesillere hem de dünyamıza yaşanabilir bir gelecek sağlamak için 2030 yılına kadar küresel iklim eylemlerini hızlandırmamız gerekiyor. Bu konuda fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz ilerlemeyi, konaklama değer zincirindeki herkesi sürdürülebilirlik yolculuğuna dahil ederek ve giderek daha iddialı hedefler belirleyerek sağlayabiliriz. Bu yılın sonlarına doğru uygulamaya konacak ve sürdürülebilir seyahati geliştirmek için ortak bir sektör çerçevesi sunacak olan Sürdürülebilir Otel İşletmeciliğinin Temel İlkelerinin geliştirilmesinde oynadığımız öncü rolden dolayı gururluyuz. Sürdürülebilir otel varlık portföyleri geliştirmek üzere hazırladığımız yeni Gezegeni İnşa Et (Build Planet) rehber ilkeleriyle birlikte bu çalışma, Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşma yolunda yapılması elzem olan değişikliklerdir.”


Turizm Proje Dergisi 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.