Yükleniyor

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Finansal Tablolara İlişkin Değerlendirmede Bulundu

– Ciro yüzde 184 oranında artarak 301 milyon TL’ye yükseldi   

– FAVÖK yüzde 260’lık artışla 101,4 milyon TL’ye ulaştı

– Euro bazında ciro yüzde 61 artışla 16,6 milyon Euro’ya erişti 

– Euro bazında FAVÖK yüzde 104 artışla 5,6 milyon Euro’ya ulaştı

Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 87 artışla yaklaşık 40 milyona ulaştı

2020 ilk çeyreğinden itibaren dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkilerini 2020 ve 2021 sezonlarında derin şekilde hisseden Türk turizm sektörü, gösterdiği müthiş direncin ardından, 2022 yılında tekrar atağa kalkarak dünya turizminde öne çıkmayı başarmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ülkemize gelen yabancı turist sayısı yüzde 87 artışla yaklaşık 40 milyona yükselmiştir. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginlik her ne kadar sezon başında bir belirsizlik yaratmış olsa da Haziran ayından itibaren özellikle Avrupa ve Ortadoğu kaynaklı yoğun ziyaretçi akını, sektörde genel tabloyu dolayısıyla da şirketimizin gelirlerini olumlu yönde etkilemiştir. Bu dönemde geçmiş yılın aynı dönemine göre ortalama fiyatlarımız ve doluluk oranlarımız tesislerimizde ciddi artış göstermiştir. 

Bu sezon 206.557 yatak geceleme ile yüzde 56’lık artış kaydedildi

Geçen yılın aynı döneminde 132.165 yatak geceleme gerçekleşirken, bu sezon yüzde 56’lık artışla 206.557 yatak gecelemeye ulaşılmıştır. Tesislerimizin bulunduğu Antalya’da satışların ivme kazanması Haziran ayını, Marmaris’te ise Temmuz ayını bulmasına karşın, artan talep ve bu talebin yarattığı fiyat artışları cirolarımıza olumlu yansımış ve Şirketimizin cirosunda geçen yılın aynı dönemine göre ciddi artış kaydedilmiştir. 

TL bazında ciro yüzde 184, FAVÖK yüzde 260, Euro bazında ise ciro yüzde 61, FAVÖK yüzde 104 arttı 

Martı Otel İşletmeleri geçen yıl ilk 6 aylık dönemde 105 milyon TL olan cirosunu bu sene yüzde 184 oranında arttırarak 301 milyon TL’ye yükseltmiş, FAVÖK ise operasyonel olarak başarılı geçen yaz sezonunda yüzde 260’lık artışla 28,2 milyon TL’den 101,4 milyon TL’ye ulaşmıştır. Geçen yılın ayı döneminde Euro cinsinden 10,3 milyon Euro olan ciromuz yüzde 61 oranında artarak 16,6 milyon Euro’ya, FAVÖK ise 2,7 milyon Euro’dan yüzde 104 artışla 5,6 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Şirketimizin fonksiyonel raporlama para birimi olan Euro’nun Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesiyle; finansal borçlardan kaynaklanan kur farkı giderleri, operasyonel olarak çok başarılı bir yıl geçirilmesine rağmen, şirket net karlılığını negatif olarak etkilemiş ve 99,6 milyon TL’lik bir zarar oluşmuştur.

Kısa vadeli borçlar hızla azaldı, likidite arttı

Finansal oranlara baktığımızda, likidite ve borçlanma oranlarındaki iyileşme sermaye artırımı sonrası daha da hızlanmıştır. Sermaye artırımının ardından kısa vadeli borçlar hızla azalmış ve şirket likiditesi artmıştır. Brüt karlılık oranında artan maliyetler kaynaklı çok hafif bir düşüşe karşılık, kur farkı giderlerinin çok hızlı yükselmesiyle net karlılık negatife dönmüştür. 


GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER*

2023 sezonunda tesislerimizdeki geceleme sayısında yüzde 45 artış olacağı düşünülmektedir

Yurtdışı pazarları ile halihazırda yapılan 2023 sezonu görüşmeleri ve 6-9 Kasım tarihleri arasında Londra’da gerçekleşen dünyanın sayılı turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) esnasında alınan geribildirimlere göre, artan talep, operasyonel gün sayısında pandemi öncesi seviyelere dönülmesi ve tesislerimizdeki modernizasyon çalışmalarının etkisiyle önümüzdeki yıl tesislerimizdeki geceleme sayısının 2022 sezonuna göre genel toplamda yüzde 45 civarında artması beklenmektedir. 

Şirketimiz 2023 cirosunda Euro bazında yüzde 60’ın üzerindeki bir artış muhtemel görünmektedir

Önümüzdeki sezon tesislerimizde Avrupa, İngiltere, Rusya ve Ortadoğu pazarlarından gelecek yoğun bir talep ile pazar çeşitliliğinin oluşması beklenmektedir. Ayrıca Euro/Dolar paritesindeki son dönemde Euro lehine gerçekleşen düzelmenin devam etmesi halinde bu durumun önümüzdeki sezon şirketimizin finansal tablolarına olumlu yansımalarının olması öngörülmektedir. Yurtiçi Pazarda ise erken rezervasyon kampanyası ile hareketli bir başlangıç yapılmış, ve tüm sektör paydaşlarının beklentisi bu talebin artarak devam edeceği yönündedir. Bahsettiğimiz bu olumlu gelişmeler ışığında, konjonktürel başka negatif etkiler meydana gelmediği takdirde şirketimiz cirolarında Euro bazında yüzde 60’tan fazla bir büyüme oranı önümüzdeki sezon için muhtemel görünmektedir. 

Marina işletmeciliğinde talep artışının devam etmesi beklenmektedir

Şirketimizin diğer faaliyet konusu marina işletmeciliğinde de pandemi döneminde başlayan talep artışı, artarak devam etmektedir. Bu talep artışının arz artışı ile kısa dönemde dengelenemeyeceği göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde de devam edeceği beklenmektedir. 

Toplu satın alma gücünün, maliyet baskısını hafifletmesi beklenmektedir

Maliyetler tarafında, artan istihdam giderleri ve işletme malzemelerindeki enflasyon kaynaklı artışlar baskı oluştursa da, şirketimizin serbest nakit akım akışındaki iyileşmelerin toplu satın alım gücü fırsatlarını arttırarak işletme giderlerindeki maliyet baskısını hafifletmesi beklenmektedir. 

Şirketin duran varlıkları yüzde 139 artışla 3,5 milyar TL’ye ulaşmıştır

Şirketin duran varlıkları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 139 artış göstererek 3,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin bir iştiraki olan Martı GYO A.Ş. bünyesindeki varlık portföyünün de değerlenme ivmesinin artarak devam edeceği tahmin edilmekte olup bu durumun şirketimizin konsolide bilançosuna olumlu yansıması beklenmektedir. 


Turizm Proje Dergisi 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.